Viktig Information till Svindersviks medlemmar inför kommande sjösättningar

  • Slipbasar måste se till att man inte kommer för nära varandra (under hela sjösättningen), gärna inte mindre än 2 meter, men åtminstone armlängds avstånd. Detta kan vara svårt att upprätthålla men anses som väsentligt (fast vi kommer att befinna oss utomhus)
  • Detta gäller också, givetvis, under kaffepaus och luncher. Håll avstånd även i klubbhuset. Sprid gärna ut er utomhus om vädret tillåter och undvik om möjligt köer i köket- var noga med att försöka hålla de rekommenderade avstånden
  • Personer som uppvisar någon slags symptom skall inte vistas inom klubbens område
  • De som befinner sig i riskgrupp bör inte vara med på sjösättningen
  • Styrelsen kommer att tillse att det finns gott om tvål och pappershanddukar, var noga med handhygienen dagen igenom.
  • Denna medför att sjösättningen kommer att ta längre tid än normalt och kanske sträcka sig över flera dagar. Att upprätthålla försiktighetsåtgärderna för minskad smittorisk är just i år viktigare än att få i alla båtar under föreskriven tid.
  • Slipbasen bör gå ut med information om detta innan sjösättning. Ansvaret att hålla avstånd etc. under själva sättningen ligger till syvende och sist hos oss alla. Om du blir sjuk innan sjösättning är det som vanligt viktig att du meddelar respektive slipbas
  • Slipbas kan under rådande omständigheter komma att skjuta upp sjösättningen någon vecka eller två. Denne bör i god tid i så fall meddela detta9. Dessa regler är till för att skydda dig som enskild medlem, men också för att skydda andra medlemmar (som är på plats) och våra anhöriga.

Styrelsen vill passa på att påminna er som ligger på Stora plan att vi kommer att börja fälla träd där i börja av maj så undvik att förvara stöttor eller båthusmaterial mm mot de träd som har ett Vitt-Rött Band runt sig, tack. Vi har hyrt in en arborist som skall göra jobbet åt oss.

Styrelsen
Svindersviks Båtklubb