Välkommen till vår klubbholme, Härsö

Tillsammans med andra båtklubbar som tillhör Nacka förenade båtklubbar har Svinderviks båtklubb klubbholmen Härsö. Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O. Det finns 50 platser i hamnen, som har ett djup mellan en halv meter och fem meter. Det är ankare som gäller vid förtöjning . Vid nordlig vind är Härsö inte en lämplig hamn.

Medlemmarna har tillgång till bastu och till toalett. Det går bra att tälta på ön och det finns gungor för barnen på en liten äng. På Härsö finns ett högt berg, Domkyrkan, och därifrån har man en fantastisk utsikt över Stockholms skärgård.

Sedan båtsäsongen 1995 finns det en bastu på Härsö, den är tillgänglig för alla. I SBK:s klubbstuga kan man låna nyckel till bastun (men glöm inte att skriva upp att du har lånat nyckeln, och att lämna tillbaka den – att nyckeln hänger så lättillgängligt fungerar bara så länge den som lånar den också ser till att den kommer tillbaka så fort som möjligt). Bokningslista finns i bastun eller hos hamnvärden, endast medlemmar får boka i listan. Bastun stängs sista helgen i september. Under september månad går bastun endast att boka när hamnvärden är närvarande på Härsö.

Villkoret för att basta är att man har egen ved med sig och för säkerhets skull även eget sötvatten. Som de flesta vet så finns det inget vatten på Härsö, annat än det regnvatten som i en tunna samlats upp från bastutaket. Man får heller ej använda sjövatten på eller i bastuaggregatet då det kan förkorta dess livslängd avsevärt. Det ingick i villkoret för att få byggnadstillstånd att vi inte får plocka ved på ön.

Medlemmar i båtklubbar anslutna till NFBK (vilket SBK är) har också möjlighet att köpa en egen nyckel av Härsös hamnvärd Bengt Erixzon. Nyckeln koster 350:- (varav 300:- är depositionsavgift). Han finns oftast på plats uppe i vakthuset. Under september månad går bastun endast att boka när hamnvärden är närvarande på Härsö.

Frågor om bastu , nycklar och felanmälan: Telefon 070-378 53 22 eller 070-607 59 93

Läs mer om Nacka förenade båtklubbar
Hitta till Härsö