Trevlig båtsommar!

Som ni kanske har märkt är koden till inre rummet i Smedjan bytt. Därinne förvaras klubbens verktyg och det är inte tänkt att alla medlemmar ska komma åt dessa, de ska finnas då vi har arbetsdagar och upptagning/sjösättning etc. På prov finns en verktygslåda på bänken utanför med de vanligaste verktygen vi kan tänkas behöva – välkomna att låna och glöm inte att lämna tillbaka.

Till hösten kommer vi att ta upp med kran på Östra plan. Det betyder att vi flyttar Östras upptagningsdatum till 15-16 oktober då alla andra båtar behöver vara upptagna då för att kranen ska kunna lägga till. Mer information och intresseanmälan för vinterplats kommer senare.

Årets höstmöte är planerat till den 30 oktober och ev ärenden ni vill ta upp ska inkomma senast 16 oktober – börja gärna fundera redan nu om det är något ni vill ta upp.

Kom ihåg att klubben är medlem i Svenska båtunionen. Genom det får ni tidningen Båtliv och de erbjuder också en rabatterad båtförsäkring. Läs mer på deras webbplats batunionen.se

Behöver ni nå oss är mailadressen info@svindersviksbatklubb.se men notera att det kan dröja lite längre med svar nu under sommaren.