Styrelse och funktionärer

Styrelseledamöter

Ordförande
Ulf Sidklev
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Vice ordförande
Johan Ögren
viceordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Sekreterare
Anders Hedqvist
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Vice sekreterare
Camilla Lindelöw
vicesekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Kassör
Fredrik Jahnke
kassor(at)svindersviksbatklubb.se

Hamnkapten
Fernando Medina
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Indentent
Gert Portström
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Funktionärer

Vice Indentent
Ylva Glemme
viceintendent(at)svindersviksbatklubb.se

Vice Hamnkapten
Jonas Wannfors
vicehamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Förrådsförvaltare
Vakant

Vaktchef
Johanna Ginsburg

Klubbmästare
Mia Thorsell

Västra plan
Karl Johan Lundin, slipbas
Niclas Carlsson, Fernando Medina, vice slipbaser

Stora plan
Anders Egerö, slipbas
Andreas af Malmborg, vice slipbas

Östra plan
Johan Ögren, slipbas
Johanna Ginsburg, vice slipbas

Revisorer
Thomas Wengholm (sammankallande)
Jonas Leander
Anita Fagerberg

Valberedning
Mats Thorsen (sammakallande)
Per Ohlsson