Styrelse och funktionärer

Styrelseledamöter

Ordförande
Camilla Lindelöw
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Vice ordförande
Johan Ögren
viceordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Sekreterare
Cecilia Löfgren
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Kassör
Fredrik Jahnke
kassor(at)svindersviksbatklubb.se

Hamnkapten
Fernando Medina
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Intendent
Lars-Åke Fredberg
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Funktionärer

Biträdande intendent
Gert Portström
viceintendent(at)svindersviksbatklubb.se

Vice hamnkapten
Greger Aktell
vicehamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Vice sekreterare
Björn Skoghav
vicesekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Förrådsförvaltare
Peter Bowen

Vaktchef
Lotta Bångens

Klubbmästare
Ulf Sidklev

Slipbasar Västra plan
Karl Johan Lundin, slipbas
Fernando Medina, vice slipbas

Slipbasar Stora plan
Håkan Norling, slipbas
Simon Törnkvist, vice slipbas

Slipbasar Östra plan
Johan Ögren, slipbas
Camilla Lindelöw, vice slipbas

Revisorer
Thomas Wengholm (sammankallande)
Jonas Leander
Anita Fagerberg

Valberedning
Petra Dahlberg (sammankallande)
Anna Malm
Isak Eriksson