Styrelse och funktionärer

Styrelseledamöter

Ordförande
Greger Aktell
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Vice ordförande
Stefan Persson
viceordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Sekreterare
Isak Eriksson
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Kassör
Kerstin Lindelöw
kassor(at)svindersviksbatklubb.se

Hamnkapten
Fernando Medina
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Intendent
Lars-Åke Fredberg
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Funktionärer

Biträdande intendent
Gert Portström
viceintendent(at)svindersviksbatklubb.se

Vice hamnkapten
Exequiel Manzanares Leiva
vicehamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Förrådsförvaltare
Peter Bowen

Vaktchef
Exequiel Manzanares Leiva

Klubbmästare
Ulf Sidklev

Slipbasar Västra plan
Greger Aktell, slipbas
Fernando Medina, vice slipbas

Slipbasar Stora plan
Håkan Norling, slipbas
Exequiel Manzanares Leiva, vice slipbas

Revisorer
Thomas Wengholm (sammankallande)
Jonas Leander

Valberedning
Petra Dahlberg