Rapport från årsmöte 2022

Igår hölls årsmötet på Indian Street Food & Co i Henriksdalshamnen, tack till alla som var med!

Årsmötet godkände styrelsens fyra propositioner:

  • Inträdesavgiften höjs från och med nu till 7000 kr. Detta berör nya medlemmar. Anledningen till höjd inträdesavgift är att vi vill undvika korttidsmedlemmar samt att det kostar när medlemmar lämnar skräp när de lämnar klubben.
  • Arvodet till slipbasar höjs till 999 kr per dag, istället för som tidigare 999 kr/helg. Detta gäller ordinarie arbete vid sjösättnings- och upptagningshelger.
  • För att undvika problemet med övergivna båtar framöver kommer klubbens styrelse arbeta fram ett medlemskontrakt som ger klubben rätt att ta hand om överblivna saker. Medlemskontraktet kommer beröra befintliga och nya medlemmar och styrelsen kommer återkomma när kontraktsutkast finns.
  • Alla klubbens funktionärer befrias från nattvaktstjänst. Detta har varit praxis i flera år och skrivs nu in i Bestämmelser om gemensamma arbeten på klubben.

Alla avgifter förutom ovan nämnda inträdesavgift är oförändrade för kommande år.

Funktionärsvalen innehöll både omval och nyval, och glädjande nog kunde nästa alla poster fyllas. Följande personer valdes:

Styrelseledamöter

Ordförande: Camilla Lindelöw, nyval 2 år

Sekreterare: vakant

Kassör: Fredrik Jahnke, omval 2 år

Vice ordförande: Johan Ögren, omval 1 år

Hamnkapten: Fernando Medina, omval 1 år

Intendent: Lars-Åke Fredberg, nyval 1 år

Övriga funktionärer

Vice sekreterare: Anna Malm, nyval 1 år

Biträdande intendent: Gert Portström, nyval 1 år

Vice hamnkapten: Greger Aktell, omval 1 år

Tre slipförmän (slipbasar): Karl Johan ”Ludde” Lundin Västra plan, omval 1 år; Fredrik Björkman Stora plan, omval 1 år; Johan Ögren Östra plan, omval 1 år

Tre biträdande slipförmän (slipbasar): Fernando Medina Västra plan, omval 1 år; Simon Törnkvist Stora plan, nyval 1 år; Camilla Lindelöw Östra plan, omval 1 år

Förrådsförvaltare: Peter Bowen, omval 1 år

Klubbmästare: Ulf Sidklev, nyval 1 år

Vaktchef: Lotta Bångens, omval 1 år

Två revisorer och en revisorssuppleant: Thomas Wengholm, ordinarie omval 1 år; Jonas Leander, ordinarie omval 1 år; Anita Fagerberg, suppleant omval 1 år.

Valberedning: Petra Dahlberg, sammankallande nyval 1 år; Per Ohlson, omval 1 år; Patrik Södermark, omval 1 år

Vi passar på att tacka avgående ordförande Ulf Sidklev för väl genomfört arbete, vi är glada för att han fortsätter som Klubbmästare för klubben!

Viktiga datum framöver:

Sjösättning

Östra plan: 30 april – 1 maj (reservhelg 7 – 8 maj)

Stora plan: 30 april – 1 maj

Västra plan: 14 – 15 maj

Nästa arbetsdag: 10 april

Städkväll: 18 och 19 maj (för båt- och kajakägare är deltagande på en av kvällarna obligatoriskt)

Protokoll från årsmötet är under arbete. Fakturor för sommarplatser skickas ut nästa vecka.

Frågor/funderingar – kontakta info@svindersviksbatklubb.se