Protokoll SBK:s årsmöte 2020

Här finns protokoll från årsmötet att ladda ner

Protokoll SBK årsmöte 2020