Protokoll från höstmötet 2021

Nu finns protokoll från höstmötet 2021 tillgängligt här.