Protokoll från årets höstmöte

Nu är protokollet från årets höstmöte justerat, du kan läsa det här:

Höstmötesprotokoll