Prislista för Svindersviks båtklubb

Medlemmar

Medlemsavgift: 600 kr
Sommarplats vid brygga: 1400 kr + 110 kr/kvm
(båtens längd x bredd)
Tillägg för Y-bom: 500 kr
Vinterplats på land, Västra och Stora plan: 1400 kr + 110 kr/kvm. Östra plan med kran: 9000 kr
Vinterplats i sjön: 1400 kr + 110 kr/kvm
Jolle (max 3 meter) som förvaras utanför båthuset: 200 kr
Kajakplats inomhus: 2000 kr
Kajakplats utomhus: 2000 kr
Depositionsavgift: 1 000 kr
Frånvaro från arbetsdag, städkväll eller vakttjänst utan giltigt skäl*: 2 000 kr
Skriftlig påminnelse om obetald avgift: 150 kr

Upptagning/sjösättning av båt utanför ordinarie dagar sker efter överenskommelse med resp. slipförman vad gäller tidpunkt och ersättning. Bojstenar, bojar, klubbvimplar mm samt här ej upptagna tjänster anges av hamnkapten eller kassör

*Alla medlemmar med båtplats eller kajakplats har arbetsplikt, dvs ska delta i minst en arbetsdag och en nattvakt samt städkvällen varje år. Klubbens funktionärer är befriade från nattvakt.

Icke medlemmar

Inträdesavgift inklusive medlemsavgiftt första kalenderåret: 7 000 kr
Upptagning/sjösättning av båt på slip: 600 kr
Hyra av mastkran: 100 kr
Gästplats (tilldelas av hamnkapten): Dygn 200 kr, vecka 800 kr, månad 2 500 kr. Båten ska ha erforderlig försäkring samt vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.

Köplats 200 kr/år