Arvet från varvet ger många möjligheter – och mycket medlemsarbete…

Svindersviks båtklubb bildades 1962 när det varv som legat på området sedan 1900-talets början lades ner. Några av de som haft sin båt på området köpte då varvet och startade klubben. En av de drivande personerna i uppbyggandet av en båtklubb och tillika mångårig ordförande i klubben var Nils ”Nisse” Nyström.

Läs mer


Den gamla ”Kajutan” och SBK:s klubbrum som det såg ut 1967

Vi vet inte när stugan byggdes, eller hur gammal den blev, den lilla fallfärdiga stugan med det brutna taket vid Svindersviks båtklubb. Stugan hade två våningar men ingen invändig trappa. Ville man komma upp övervåningen fick man först gå ut och ta den landgång som gick från sluttningen på landsidan upp till övervåningens dörr. Kajutan är idag riven, men läs gärna historien här.

Bilden visar fika i det som nu är Snickeriet.