Miljöarbete

Svindersviks båtklubb arbetar med miljöfrågor i enlighet med gällande lagstiftning. Vårt miljöprogram med miljöregler och miljöplan finns i anslutning till våra stadgar.

Då Svindersviks båtklubb är en mindre båtklubb är det medlemmarna som transporterar bort avfall. I Klubbstugan har vi ett sopkärl för mindre hushållssopor. Farligt avfall transporteras till kretsloppscentral, de närmaste i Nacka listas här.

Toalettömning

Den närmaste toalettömningsstationen för oss finns i Wasahamnen, gästhamnen vid Vasamuseet. För tömningsstationer i Nacka se Nackas webbplats för fritidsbåtar och Stockholms webbplats för fritidsbåtar.

Bottenfärger

Klubben arbetar nu (2023/2024) med inventering av bottenfärger och det framtida arbetet kring detta.