Medlemsinfo

Märk dina saker

Medlems tillhörigheter inklusive båt måste, oavsett var de förvaras, vara märkta med namn och telefonnummer eller en QR-kod med samma information (fås av vice hamnkapten: vicehamnkapten@svindersviksbatklubb.se). Detta gäller även master i mastskjulet, pallningsvirke/stöttor och presenningar oavsett var de förvaras. Uppmärkning gäller även för pågående arbeten i Snickeriet.

Klubbarbete

  • Medlemmar med båt- eller kajakplats ska fullgöra minst en arbetsdag per år. Du anmäler dig själv till en av dessa via medlemsregistret, se länk nedan.
  • I maj har vi traditionsenligt en städkväll, med obligatorisk närvaro för alla medlemmar med båt- eller kajakplats.
  • Alla medlemmar med båtplats (gäller ej kajakplats) går nattvakt under sommaren i skift med de två grannklubbarna.

Ogiltig frånvaro eller ej utförd arbetsplikt resulterar i en av föreningsstämman fastställd straffavgift
(för närvarande 2 000 kr). Till städkväll och arbetsdag går det bra att skicka ersättare men
endast medlemmar kan gå nattvakt. Dessa plikter gäller även om du bara har din båt i klubben sommar eller vinter.

Länk till anmälan för arbetsdagar och vaktpass

Länk till vaktrapport

Klicka här för att se SBK:s kalender