Höstmöte 2023

Årets höstmöte hölls den 29 oktober i Klubbstugan. Minnesanteckningar är utskickat till medlemmarna.

Vi påminner alla med båt på land och vid vinterbrygga att täcka båten.