Behöver du tillfällig båtplats?

Svindersviks båtklubb kan ofta erbjuda gästplats åt icke-medlemmar för kortare eller lite längre perioder, när ordinarie båtägare inte nyttjar platsen i fråga. Tillgång till el och vatten finns, men inte sophantering.

Kostnaden är 200 kr/dygn, 800 kr/vecka eller 2500 kr/månad. Behövs nyckel till bryggplatsen måste dessutom en deposition på 1000 kr för nyckel erläggas, som återfås vid återlämnande. För att ligga på gästplats hos oss måste du vid ankomst också kunna visa upp giltig båtförsäkring.

Då vi inte har några ordinarie gästplatser (utan i mån av att medlemmar för tillfället inte nyttjar sin plats) måste gästliggning hos oss planeras i något i förväg. Kontakta hamnkapten för info om tillgänglighet: hamnkapten@svindersviksbatklubb.se.