Årsmötet 18 mars

Årsmötet 2021 hölls digitalt den 18 mars. Motionen som föreslog en stadgeändring bifölls ej. Styrelsen kommer dock att arbeta vidare med problemet kring övergivna båtar. De avgiftshöjningar som föreslagits röstades igenom enligt följande:

Medlemsavgiften höjs från 400 kr till 600 kr.

Grundavgiften för sommarplats vid brygga höjs från 800 kr till 900 kr.

Grundavgiften för vinterplats på land höjs från 800 kr till 900 kr.

Grundavgiften för vinterplats i sjön höjs från 800 kr till 1000 kr.

Kvadratmeterpriset för sommarplats vid brygga, vinterplats på land samt i sjö höjs med 10 kr/kvm till 75 kr/kvm.

Alla avgifter gäller från och med 19 mars och fakturorna skickas ut inom kort.

Justerat protokoll och andra dokument kommer skickas ut.

Tack till alla som var med på mötet!