Årsmöte 2024

Årsmötet hölls den 14:e mars 2024 på Indian Street Food & Co i Henriksdalshamnen. Protokollet är utskickat till klubbens medlemmar.

Mötet i korthet

En ny styrelse tillträder innehållandes Greger Aktell som ordförande, Stefan Persson som vice ordförande, Isak Eriksson som sekreterare och Kerstin Lindelöw som kassör. Sedan tidigare finns Lars-Åke Fredberg som intendent och Fernando Medina som Hamnkapten.

Båda propositionerna från styrelsen bifölls under mötet. Inga medlemsmotioner hade kommit in till mötet.