Årsmöte 2023

Styrelsen tackar för ett bra årsmöte torsdagen den 9 mars. Följande beslut togs på mötet: höjning av avgifter, justering av styrelsearvodesfördelning och uppdatering av klubbens miljöprogram. Protokoll kommer inom kort. De nya avgifterna för 2023 är enligt följande: Kajakplats 2000 kr, sommarplats 1400 kr grundavgift + 110 kr kvm båt, vinterplats vid brygga samt på Västra och Stora plan 1400 kr grundavgift + 110 kr kvm båt samt vinterplats med kranlyft på Östra 9000 kr.