Årsmöte 2022 17 mars kl 18-20

Svindersviks båtklubbsårsmöte sker i år den 17 mars kl 18-20. På grund av läget återkommer vi med information om mötet kommer hållas på plats eller digitalt. Sista dag att inkomma med motioner till årsmötet är den 3 mars. Motioner skickas till info@svindersviksbatklubb.se