Välkommen till
Svindersviks Båtklubb

Svindersviks båtklubb har omkring 130 medlemmar och c:a 100 sommarplatser samt c:a 80 vinterplatser. Klubben bildades år 1962, när det varv som legat här sedan början av 1900-talet lades ner.

Aktuellt